img 0235W tym roku po raz 25. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który ustanowiony został przez św. Jana Pawła II w 1992 roku. Przypada 11 lutego we wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes. Decyzją Ojca Świętego Franciszka nadzwyczajne obchody tego dnia odbędą się, tak jak przed 25 laty, w Lourdes.

Dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych i cierpiących. Powinien być także podjęciem niełatwej próby spojrzenia na cierpienie, jako na trudny dar za którym Bóg posyła swoje szczególne łaski. Refleksją nad sytuacją osób, które pozostając w jak najbliższym kontakcie z chorym, także ponoszą fizyczne i materialne ofiary, także współodczuwają cierpienie bliskich, nieraz bardzo dotkliwie widząc swoją bezradność. Jedynie przez Boże miłosierdzie możemy odczytać sens ludzkiego cierpienia, przez wielką moc modlitwy cierpiących dotrzeć do źródeł Bożej łaski. Jednocześnie Papież Franciszek zachęca tych, którzy poświęcają się na rzecz chorych, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom:

„Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla innych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego bliźniego, a przede wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników przypomina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Bernadecie powołanie służenia chorym i wezwała ją do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do misji którą wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna dzielić się z innymi”. (Pełna treść orędzia, które Ojciec Święty wystosował z okazji Światowego Dnia Chorego.: http://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-xxv-swiatowy-dzien-chorego-2017-r/

W naszej wspólnocie parafialnej członkowie Parafialnego Zespołu Caritas odwiedzili w tych dniach osoby chore i cierpiące. Przygotowali 42 paczki. Podczas Mszy Św. 11 lutego blisko 80 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Często poczucie osamotnienia w cierpieniu jest o wiele bardziej dotkliwe niż fizyczne dolegliwości i braki materialne. Zachęcamy więc do wzajemnej życzliwości i pamięci w modlitwie. Z pewnością warto zdobyć się na odwagę i otworzyć serce na potrzeby drugiego człowieka, który cierpi z różnych przyczyn, często blisko nas. Bądźmy miłosierni, naśladując we wszystkim naszego Ojca.

2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV Światowy dzień Chorego
2017-02-08, XXV...

Joomla templates by a4joomla